Türkiye'nin her yerinde her geçen gün yeni bir konut projesi başlamaktadır. Yüzlerce konut projeleri; tüm gelir gruplarına yönelik olarak gayrimenkullerin satışa hazır hale getirilmesi ve ardından satışının gerçekleştirilmesini kapsar. Satın alınan araziler üzerine belirlenen konut projeleri; belirtilen süre içerisinde hayata geçirilir ve daha çağdaş projeler ile yenilikçi bir vizyon benimsenerek gayrimenkul yatırımı yapan gruba sunulur.

Ülke genelinde konut projelerinin değerlendirme ve plan proje aşamaları; planlı şehirleşme çerçevesinde gerçekleştirildiği takdirde, bu organize konut projeleri daha kaliteli bir yaşam standardı yakalanması için önemli bir adım olur. Orta ve üst-orta gelirli yatırımcı portföyüne yönelik olarak inşa edilen konut projelerinde atlanmaması gereken birden fazla kriter ve prosedür bulunmaktadır. Bir konut projesi hayata geçirileceği zaman öncelikle günümüz standartlarına uygun özellikleri kapsaması önemli bir noktadır. Yine gayrimenkul yatırımcılarının talepleri göz önünde bulundurularak; ortaya ihtiyaçlara yönelik, yaşam kalitesini arttıran ve tüm talepleri karşılayan konut projeleri çıkarmak, önemli sorumluluklar arasında yerini alır.

Bu sorumlulukların bilincinde olan SS İnşaat günümüze kadar yapmış olduğu projelerle her zaman kalitesini belli etmiştir.

Konut Projeleri

konut projeleri 2

 

SS İnşaat Konut Projeleri
SS İnşaat Konut Projeleri

Planlı bir şehirleşmenin temel unsurlarından biri olarak sayabileceğimiz konut projeleri, özellikle büyükşehirlerde her geçen gün daha çok talep görmektedir. Bunun da nedeni, büyükşehirlere sürekli göçün artması ve insanların tüm sorunlarının minimalize indirildiği bir konutta yaşam standartlarını yükseltme talebidir. Bu projeler sayesinde, altyapı sorunları ve üstyapı sorunları da her geçen gün azalmakta olup, şehir planlaması iyileştirilmektedir.
Konut projelerinin yapım aşaması öncesinde, gerekli süreçlerden kısa bir şekilde bahsedeceğiz. Öncelikle konut projesinin hayata dönüştürüleceği arazinin fizibilite raporlarının değerlendirilmesi ve ön bilgilerin tespit edilmesi gerekir. Konut projesi sahipleri, gerekli tüm ön bilgileri aldıktan sonra, proje mimarları tüm değerlendirmeleri yaparlar ve projelendirme safhası devreye girer. Projenin araştırılması yapılırken en önemli husus ise, imar durumunun belirlenmesidir. Bu da konutların kaç kattan oluşacağı ve kaç konut içereceği, kat sayıları ve büyüklükleri gibi bilgiler bu süreçte gün yüzüne çıkar.