Yeni yol yapım

Yeni yol yapımı; bu projenin hazırlık aşaması ve yolun yapım aşaması olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için proje hazırlanırken; aşağıda yer alan çalışmalar belirli bir sıra ile SS İnşaat tarafından yürütülür.

  • Öncelikle yol güzergahının etüdü araştırılır ve ardından kesin güzergah aplikasyonu gerçekleştirilir.

  • Sonrasında yeni yol yapımı için bu güzergahta poligon ağı kurulur.

  • Güzergah bölgesinde şeritvari halihazır harita çıkarılması prosedürlerden biridir.

  • Haritalama kısmında enine ve boyuna kesitlerin çizimi ve ayrıca bu çizimlerin hesaplamaları gerçekleştirilir.

  • Güzergahın hacim hesaplamaları yapılır. Ardından çalışmalar brükner eğrisi ile toprak dağıtımı ile devam eder.

  • Yeni yolun bütçe hesaplamaları yapılır.

Yapılan yeni yolun temel tabakası ve üst kaplaması sağlam bir zeminden oluşturulur. Böylelikle farklı iklim koşulları için uzun süreli dayanıklılık sağlar, en az birkaç yıl için işlevsel kalır ve mükemmel bir taşıma kapasitesi sunar.

Yol yapımı esnasında gereken bazı çalışmalar şu şekildedir:

  • İlk olarak güzergahta şevk kazıkların çakılması işlemi gerçekleştirilir.

  • Alt yapı aşamaları ve sanat yapıları gibi yapılarda çalışmalar gerçekleştirilir.

  • Üst yapılar için yol yapım aşamaları planlanır.

  • Şerit çizgileri veya otokorkuluk benzeri yol aksesuarlarının yapım aşaması planlanır.

Yol insaati

yol yapımı