SS İnşaat tarafından yürütülen otel inşaatları ; konaklama merkezi açmak isteyenler için tüm plan ve projenin detaylı olarak oluşturulması, değerlendirilmesi ve inşa edilmesini içerir. Otel gibi konaklama merkezlerinin inşa sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı kriterler ve prosedürler vardır. Öncelikle otelin inşa edileceği arsa büyük önem taşımaktadır. Bir arsa üzerine yapılacak olan otel için ilk önemli kriter; yapı kullanma izin belgesinin alınmış olmasıdır. Gerekli izinler tamamlandıktan sonra projenin inşa süreci başlar.

Bir arsa üzerine otel inşa etmek için gerek duyulan belgeler;

 • Başvuru formu,

 • Adres belgesi,

 • Tapu fotokopisi,

 • Binanın yapı kullanma izin belgesi,

 • Noterden sağlanan kira sözleşmesi,

 • Yangın raporu,

 • Oda faaliyet belgesi,

 • Sicil tasdiknamesi,

Yukarıda yer alan belgeler tamamlandıktan sonra, otel inşaatları için bireyler sabıka kaydı ve nüfus cüzdanı gibi gerekli evrakları da hazır ederek, belediyeye otel inşaatı için başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Otel inşaatlarının plan ve proje aşamasında; bazı önem arz eden kriterlerin de yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aşağıda yer alan tüm prosedürlerin otelin plan ve proje aşamasında dahil edilmesi şarttır.

 • Konaklama merkezinin detaylı yerleşim krokisi

 • Hijyenik şartlar çerçevesinde plan

 • Yangın merdiveni

 • Mutfak bölümünde yağ tutucu, sanayi tipi bulaşık makinesi gibi bazı hususların dikkate alınması

 • Lavabo bölümlerinin engelli vatandaşlar için de kullanılabilecek şekilde planlanması

otel insaatlari

otel insaatlari